O nás

Od 1.9.2017 sme s dokončenou prístavbou jedného pavilónu štvortriedna materská škola, ktorá  poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 3-6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Kapacita školy je 84 detí . Všetci predagogickí pracovníci sú kvalifikovaní a kontinuálne vzdelávaní. Naše …

Read More