2% z dane

Vážení rodičia, v prípade záujmu pomôcť našej materskej škole
finančným príspevkom, máte možnosť poukázať 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

V prípade záujmu obdržíte tlačivo od pani učiteľky na triede, alebo
stiahnete v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Vypísané tlačivo spolu
s potvrdením o zaplatení dane treba vrátiť a naša mzdová pracovníčka ostatné vybaví za Vás.

Vopred ďakujeme za poskytnutú pomoc.