Informácia k týždenným plánom!

Vplyv opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR na zamestnancov škôl a školských zariadení (so zohľadnením novely Zákonníka práce účinnej od 4. 4. 2020) spôsobil zníženie platov učiteľov v materských školách , nakoľko nemajú povinnosť vykazovania práce z domu. Dôsledkom toho je tvorba plánov pre vaše deti na báze dobrovoľnosti učiteliek. Tým, ktoré túto činnosť budú aj naďalej robiť ďakujem ako zástupkyňa pre materskú školu.