Telefónne číslo: 033/5590257 , 0917852637

e-mail: msvoderady@centrum.sk

e-mail na vedúcu stravovne: msjedvoderady@centrum.sk

Adresa:

Základná škola s materskou školou Voderady 47, 919 42   Voderady